Her story

Her Story: Nabat Aşurbəyova

Her Story: Nabat Aşurbəyova

Mesenat sözü ilə yanaşı hər bir azərbaycanlının zehnində xalqının problemlərini həll etməyə hazır olan səxavətli və müdrik bir kişi obrazı yaranır. Yeri gəlmişkən, çox vaxt da təkcə öz xalqının deyil. Söhbət bundan getmir. Bizim qəhrəmanımız bu stereotipləri darmadağın etdi.
Her Story: Dahi generalın və Nigar xanımın sevgi hekayəsi

Her Story: Dahi generalın və Nigar xanımın sevgi hekayəsi

Nigar tanınmış və çox təhsilli dini xadim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qaibovun evində dünyaya gələcək. Mirzə Hüseyn, bütün həyatını qadınların təhsil almaq hüququnu müdafiə edərək, elm və maarifçiliyə həsr edəcəkdir. "Şəriətdə belə bir qadağa yoxdur" - deyərək o, təkrarlayır və iki qızına o dövrdə verilə biləcək ən yaxşı təhsili verir.
Her Story: Xurşid xanım Vəzirova: sadiq yoldaş

Her Story: Xurşid xanım Vəzirova: sadiq yoldaş

İlk növbədə o, Nəcəf bəyin həyat yoldaşı idi, onun qələmindən isə ilk Azərbaycan faciəsi çıxıb. Nəcəf bəyin sətirlərinin bizə gəlib çatması məhz Xurşid xanımın xidmətinin nəticəsidir. "Onun hətta ən əhəmiyyətsiz işlərini belə mən göz bəbəyim kimi qoruyurdum." - ölümündən bir müddət əvvəl o, belə deyəcək.
Her Story: Tanışlıq

Her Story: Tanışlıq

Bu gün Nargis'in oxucularını Arzu Məmmədova ilə tanış etmək istəyirik. O, öz HerStory bloqunda Azərbaycan tarixində parlaq və istedadlı qadınların taleyindən bəhs edəcək. Artıq hər həftə Arzu onları Nargis ilə də paylaşacaq.