Her story

HER STORY: ÇARŞAB ƏVƏZİNƏ PİLOT ŞLEMİ. ŞƏRQ VƏ CƏNUBİ AVROPANIN İLK TƏYYARƏÇİ QADINININ HEKAYƏSİ

HER STORY: ÇARŞAB ƏVƏZİNƏ PİLOT ŞLEMİ. ŞƏRQ VƏ CƏNUBİ AVROPANIN İLK TƏYYARƏÇİ QADINININ HEKAYƏSİ

Müharibənin başlanğıcında, dəqiq desək, 1941-ci ildə Leyla Məmmədbəyova yüzlərlə təyyarəçiyə təlim keçərək artıq aviasiya mayoru idi. Hazırlaşdırdığı təyyarəçilərin ikisi Sovet İttifaqı qəhrəmanı oldu. Ancaq dörd həddi-buluğa çatmamış uşaq anası olduğundan ona cəbhəyə getməyə icazə verilmədi. Arxada belə bir böyük tarixin baş verdiyi zaman heç bir iş görməmək olmazdı.
HER STORY: ROZA CƏLİLOVANIN SEVGİ RƏQSİ

HER STORY: ROZA CƏLİLOVANIN SEVGİ RƏQSİ

Özümü xatırladığım andan rəqs edirəm. Mənə elə gəlir ki, beşikdə olarkən belə! Mənə baletdən tamamilə ayrılmağa heç cür icazə vermirdilər, axı balet hər yerdə var, dünyanın bütün ölkələrində eyni kanon. Folklor isə - xalqın ruhunun aynasıdır.
HER STORY: MƏRYƏM BAYRAMƏLIBƏYOVА

HER STORY: MƏRYƏM BAYRAMƏLIBƏYOVА

Məryəm Bayraməlibəyova 1898-ci ildə anadan olub və atası, bədii əsərlərin rus dilindən tərcüməçisi olan anası Şirin xanımla birlikdə onu və digər uşaqlarını kitablarla əhatə edərək və ən müxtəlif dillərdən ifadələri öyrədərək maarifçilik ruhunda böyüdürlər. Məryəm rus, fars və ərəbcə danışırdı, Quran oxuyurdu. 8 yaşında o, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin açdığı qızlar üçün Bakı Müsəlman məktəbinə gedir. Bütün imtahanları "əla" qiymətlərlə bitirərək o, "Müqəddəs Nina" məktəbina daxil olur. Buradan da, qızıl medal alaraq Moskva Tibb İnstitutuna yollanır. Yeri gəlmişkən, ödənişi dəfələrlə bu cür xeyriyyəçilikləri edən Murtuza Muxtarov üzərinə götürür. Təəssüf ki, Oktyabr inqilabı gənc qızın bütün planlarını alt-üst edir və geri qayıtmağa məcbur olur. Xeyr, o, öz məqsədinə nail olacaq. 1931-ci ildə BDU-nun hüquq fakültəsini təccüblü deyil ki, yenə də qırmızı diplomla bitirəcək və hətta aspiranturaya daxil olacaq.
HER STORY: KLARA ZETKIN VƏ AZƏRBAYCANIN QABAQÇIL QADINLARI

HER STORY: KLARA ZETKIN VƏ AZƏRBAYCANIN QABAQÇIL QADINLARI

30 may 1920-ci ildə Bakıda Əli Bayramov adına Qadın Klubu yaradıldı. Bu klub dərhal özünü əsas qadın mərkəzi olaraq tanıtdı və növbəti yaradılan klublara nümunə oldu. İki ildən sonra klub o zaman Fars küçəsində yerləşən Səadət sarayına köçürüləcək. Daha iki ildən sonra Klara Setkin bu klubu ziyarət edəcək. Amma gəlin sıra ilə.
Her Story: Leyla Vəkilli

Her Story: Leyla Vəkilli

Bir-birinin ardınca partiyaların, fərdlərin, rəhbərlərin, nizamsız şəkildə hökümətin dəyişildiyi bir dövrdə Azərbaycan bir çox layiqli nümayəndələrini itirdi. Faciəli hadisələrdən qaçmaq üçün imkanı olan hər bir kəs ölkəni təcili olaraq tərk etdi.