MƏDƏNİYYƏT

Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Həyat ahəng moderato tempində yanımızdan ötüb keçir. Tezliklə onu qaçılmaz itkinin hüznlü notlarıyla boyanmış lirik adajio final kodasına çatdırana qədər taleyin qəddar zərbələrinin aritmik perkussiyası əvəz edəcək… Hər şey doğrudur. "Məndə qalacaq" romanını oxumaq - üç hissəli simfoniyaya qulaq asmaq deməkdir.
TARİXİN QORUYUCULARI

TARİXİN QORUYUCULARI

Azərbaycanımız qədimdən bəri ən mühüm ticarət yollarının kəsişdiyi, torpağı isə təbii sərvətlər ilə həmişə bol olan, bəxtiyar bir ölkədir. Fatehlər üçün dadlı tikə, yaradıcı fikirlər üçün hüdudsuz meydan, qədim mədəniyyətin zəngin xəzinəsi...Vətəni ürəkdən sevmək üçün onun tarixini dərindən bilməlisən. Bunun üçün misli-bərabəri olmayan irsin dinməz qoruyucuları - memarlıq abidələri mövcuddur.
MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

Речь здесь пойдет не о культовом снимке Че. Судьба фотографии, авторство которой принадлежит Альберто Корде, сложилась, как известно, гораздо удачливее. Образ героического партизана пересек границы всех государств и оказался на футболках, пивных кружках, обложках ежедневников…
«Böyük Azərbaycan şairi Nizami»

«Böyük Azərbaycan şairi Nizami»

5 iyun tarixində Londonda, Kraliça Viktoria Lord Leytonun dövrünün (1830-1896) məşhur rəssamının ev-muzeyində alim-şərqşünas Yevgeniy Bertelsin Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycanşünaslıq və Qafqazşünaslıq Mərkəzi tərəfindən tərcümə edilmiş və nəşrə hazırlanmış, ingilis dilinə ilk akademik tərcüməsi olan «Böyük Azərbaycan şairi Nizami» («The Great Azerbaijani Poet, Nizami») adlı kitabının təqdimatı keçirilib.
MONOCHROME: ERIH HARTMAN - SƏSSİZLİYİ KƏMƏNDLƏMƏK

MONOCHROME: ERIH HARTMAN - SƏSSİZLİYİ KƏMƏNDLƏMƏK

Sadə əşyalar - iki çəkmə, çörək dilimi, şəffaf bluz - cism əldə edirlər, səs əldə edirlər. Amma Hartmanın fotolarının səsi cavab vermir, sadəcə sanki zümzümə edir… Küləyin səsi, quşların civiltisi, köpüklü dalğaların çətinliklə eşidilən səsinin olduğu motiv yaranır… Doğulduğumuz ilk dəqiqədən etibarən günümüzə qədər bizimlə olan hər bir şey.
MONOCHROME: ÜSYANKARIN TÜKƏNMƏYƏN PORTRETİ

MONOCHROME: ÜSYANKARIN TÜKƏNMƏYƏN PORTRETİ

Bəziləri üçün kimsəyə etibar etməyən romantik ipoxondrik baxışları ilə bu sarışın, nonkonformizmin simvoluna çevrilmişdir, başqaları üçün isə - daha yeni yaranan rok-mədəniyyətinin, bitnik hərəkatın, hippi fəlsəfəsinin və XX əsri heyrətləndirən digər partlayıcı hadisələrin müjdəçisi olmuşdur...