İNCƏSƏNƏT

Kadrda yaydır

Kadrda yaydır

Özündən sonra bir yığın parlaq xatirələr, dərinizdə günəşlənmə və duzun dadını, həm də günəşli isti günün sonsuzluq hissini buraxan yay amansızcasına sona yaxınlaşır.