İNCƏSƏNƏT

WALL STREET ART

WALL STREET ART

Divarda rəsm çəkmək - incəsənəti qalereyadan küçəyə daşımağin ən sərfəli yaradıcı yollarından biridir. Street-rəssam Füzuli Əliyev xüsusi olaraq Nargis üçün şəhərimizin divarlarıniı bəzəyərək kinematoqrafiya klassikasının rəngli obrazlarını canlandırdı.
110 лет первой опере Востока

110 лет первой опере Востока "Лейли и Меджнун"

Выдающийся азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли в 1908 году создал свою первую оперу "Лейли и Меджнун", ставшую также первым произведением подобного жанра на всем Востоке. "Лейли и Меджнун" - мугамная опера, что свойственно исключительно азербайджанской музыкальной школе.