İNCƏSƏNƏT

SKRİPKA İLƏ DİALOQLAR

SKRİPKA İLƏ DİALOQLAR

İyirmi yaşında Zaxar Bron kimi ustaddan dərs almaq, konsert proqramları ilə bütün Avropada çıxış etmək, Sürixdə, sonra Madriddə təhsil almaq və eyni zamanda ruhən sadə bir azərbaycanlı oğlan qalmaq necə bir hissdir? Bütün bunlar haqqında bizə Elvin Qəniyev özü bəhs edəcək
UŞAĞIN GÖZÜ İLƏ

UŞAĞIN GÖZÜ İLƏ

İzzətxanım Mirzəxanova bir il əvvəl, 14 yaşında ikən Devid Hokninin rəsmlərindən təsirlənərək kollaj yaratmağa başlayıb. О, jurnalımız üçün arxiv materialları əsasında gözəl kollajlar çəkdi