Jurnallar

Əllinci buraxılış

Qırx doqquzuncu buraxılış

Qırx səkkizinci buraxılış

Qırx yeddinci buraxılış

Qırx altınci buraxılış

Qırx beşinci buraxılış

Qırx dördüncü buraxılış

QIRX ÜÇÜNCÜ BURAXILIŞ