TƏDBİRLƏR

Boulevard Hotel Baku-da yeni il!

Boulevard Hotel Baku-da yeni il!

İlin ən gözlənilən, ən sehrli gecəsi yaxınlaşır. Sarı Donuz ilini düzgün qarşılamaq lazımdır. Bayram ərəfəsinin ilin ən təlaşlı günləri olduğundan playlist tərtib etməkdən və alış-verişdən azad olmaq üçün bütün hazırlıqları Boulevard Hotel-in peşakarlarına həvalə etmək olar: onlar həqiqətən heç bir şeyi unutmayacaqlar!