NARGIS MAGAZINE
Mədəniyyət

MONOCHROME: FOTOQRAFIN MONOLOQLARI