NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Mədəniyyət

Xarıbülbül

Bir gün xanın qızı Ağabəyim Ağanı uzaq İrana ərə verdilər. Ağıllı, gözəl Ağa- bəyim dövlət işlərində iştirak edir, öz dövrünün görkəmli adamları ilə yazışır, hətta Napoleon Bonaparta məktub da çatdırır. Amma vətən həsrəti onu bürüyür. İran şahı sevgilisinin vaxtilə böyüdüyü, eynilə Şuşadakı kimi bir bağ salmağı əmr edir. Ən yaxşı ustalar və bağçılar işə başlayırlar və yalnız Xarıbülbül bağda əmələ gəlməyib solur. Bu zərif çiçək Qarabağ torpağından başqa heç bir yerdə bitmir. Ağabəyimin ona həsr etdiyi şeir musiqiyə keçmiş və xalq mahnısına çevrilmişdir