NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Mədəniyyət

Əlifba. A Cultural Alphabet: Qarabağ

Bağlar bu yerlərdə sıx olduğuna görə adını "Qara bağ" qoyublar. Xanəndələr "Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ!" – deyirlər. Azərbaycanın rəmzi – xüsusi dəyərə malik olan qaçağan dağ atları burada yetişdirilib. Bəşəriyyətin qeyri-maddi miras xəzinələrindən biri olan muğam ilk dəfə burada səslənib. Burada qalın yun iplər xalçaların həndəsi naxışlarla toxunub. Məhz burada Ağdamda sovet hakimiyyətinin toxunmadığı məscid yerləşib, haraya ki, yaxın regionların sakinləri cümə namazına yığışardılar. Bu gün Ağdam məscidi işğal olunmuş ərazidə yerləşir.

İllüstrasiya və və mətn: Əlifba. A Cultural Alphabet (by NARGIS)