NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Dəb

Reprinting

Geyimlər üzərindəki naxışlar dəbdə mövsümdən-mövsümə dəyişir. Bu payız naxışlar hər yerdədir və onları görməmək mümkün deyil. İllüstrator Culiya Leyster ən məşhur altı naxışı seçib və onları özünəməxsus üslubunda təsvir edib.