NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Dəb

Ulduzlar birləşdilər

Öz füsunkar küçə üslubu ilə podiumlarda parlayan yeni nəsil superulduzların altı nümayəndəsi Katerina Solovyevanın illüstrasiyalarında özünəməxsus tərzdə təsvir edilib. Onları tanıya bildiniz?