NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Mədəniyyət

Favor işığı

Bu çəkiliş bizi inanc və ənənələrinin xidmətçiləri və qoruyucuları, xidmətlərinə və kilsə camaatına böyük incəlik və hörmətlə yanaşan inanılmaz insanlarla tanış etdi. Bu foto çəkilişlərdə öz dinlərinə azadlıqla qulluq edə və dini adətlərini maneəsiz həyata keçirə bilən insanları görürsünüz. Azərbaycanda nadir tolerant cəmiyyət yaradılıb. Ta qədim zamanlardan multikulturalizm nümunəsini nümayiş etdirərək müxtəlif dinlər burada sülh içində mövcudluğunu davam etdirir. Hələ 2002-ci ilin may ayında katolik dünyasının rəhbəri II İohann Pavel ölkəmizə rəsmi səfəri zamanı qeyd etmişdi: "Azərbaycanda dinlər arasında mövcud olan tolerant və dözümlü münasibətlər digər ölkələr üçün də nümunə ola bilər"

*Reportaj 66-cı buraxılışda dərc olunub