BLOQLAR

MONOCHROME: Başqasının arzusuna rekviyem

MONOCHROME: Başqasının arzusuna rekviyem

«Demədiyim hər bir şey» romanının əsas dəyəri aydın bir kəlamı vurğulayır: mənfəətsiz sevgi, elə-belə olan sevgi - həlledici nəticədən yeganə qurtuluşdur. All you need is love. Xatırlayırsınız, o mahnıda necə ifa olunurdu? Love is all you need. Mübahisə edə bilmədiyin sadə həqiqət.
MONOCHROME: TRENT PARK - HƏQİQƏTDƏKİ YUXULAR

MONOCHROME: TRENT PARK - HƏQİQƏTDƏKİ YUXULAR

Fotoobyektivə bağlanmanın səbəbləri az deyil. Onun bəzi tərəfdarları təbiətin həssas rəngini, digərləri isə işığın sehrini tədqiq edirlər. Trent Parkın yaradıcılığında başqalarının sadəcə yuxuda gördükləri bir şey var, bu da yuxunun məşhur substansiyasıdır.
MONOCHROME: ПЕРВАЯ ИЗ МОГИКАН

MONOCHROME: ПЕРВАЯ ИЗ МОГИКАН

Она погибла за неделю до 27-летия, пополнив своей краткой, но яркой биографией список членов пресловутого «клуба 27»… Бесспорно, в истории военной фотожурналистики имя Роберта Капы, занимает ключевое место, но стоит помнить, что свою лепту в формировании этого жанра внесла и Герда Таро.
MONOCHROME: ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИМА» 

MONOCHROME: ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИМА» 

Спустя два года после окончания Второй мировой группой фотографов во главе с Анри Картье-Брессоном был основан Magnum Photos. В числе создателей этого агентства, ставшего вскоре весьма влиятельным, а впоследствии и вовсе легендарным, был и Дэвид Сеймур - фотограф по прозвищу «Чима».
Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Həyat ahəng moderato tempində yanımızdan ötüb keçir. Tezliklə onu qaçılmaz itkinin hüznlü notlarıyla boyanmış lirik adajio final kodasına çatdırana qədər taleyin qəddar zərbələrinin aritmik perkussiyası əvəz edəcək… Hər şey doğrudur. "Məndə qalacaq" romanını oxumaq - üç hissəli simfoniyaya qulaq asmaq deməkdir.
MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

Речь здесь пойдет не о культовом снимке Че. Судьба фотографии, авторство которой принадлежит Альберто Корде, сложилась, как известно, гораздо удачливее. Образ героического партизана пересек границы всех государств и оказался на футболках, пивных кружках, обложках ежедневников…
MONOCHROME: ERIH HARTMAN - SƏSSİZLİYİ KƏMƏNDLƏMƏK

MONOCHROME: ERIH HARTMAN - SƏSSİZLİYİ KƏMƏNDLƏMƏK

Sadə əşyalar - iki çəkmə, çörək dilimi, şəffaf bluz - cism əldə edirlər, səs əldə edirlər. Amma Hartmanın fotolarının səsi cavab vermir, sadəcə sanki zümzümə edir… Küləyin səsi, quşların civiltisi, köpüklü dalğaların çətinliklə eşidilən səsinin olduğu motiv yaranır… Doğulduğumuz ilk dəqiqədən etibarən günümüzə qədər bizimlə olan hər bir şey.
MONOCHROME: ÜSYANKARIN TÜKƏNMƏYƏN PORTRETİ

MONOCHROME: ÜSYANKARIN TÜKƏNMƏYƏN PORTRETİ

Bəziləri üçün kimsəyə etibar etməyən romantik ipoxondrik baxışları ilə bu sarışın, nonkonformizmin simvoluna çevrilmişdir, başqaları üçün isə - daha yeni yaranan rok-mədəniyyətinin, bitnik hərəkatın, hippi fəlsəfəsinin və XX əsri heyrətləndirən digər partlayıcı hadisələrin müjdəçisi olmuşdur...