NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Reportaj

Magnetised

Paris uzun müddətdir ki, dünyanın hər yerindən olan istedadlı insanlar üçün mayak olaraq, onları maqnit kimi çəkir. Şəhərin zəngin tarixi, mətbəxi, sənət səhnələri və mədəniyyəti katalizator kimi çıxış edərək, rəssamları, musiqiçiləri, yazıçıları, moda dizaynerlərini və aşpazları Parisi canlı yaradıcılıq məkanına çevirmək üçün ruhlandırır. Dünyanın istedadları bir-biri ilə ünsiyyət qurur, bir-birini ruhlandırır və coğrafi sərhədləri aşan əlaqələr yaradır. Paris, maqnetik cazibəsi ilə dünyanı öz sənətləri, ehtirasları və vizyonları ilə zənginləşdirən istedadlı şəxslərin əməkdaşlıq etməsi, öyrənməsi və inkişaf etməsi üçün görüş nöqtəsi kimi xidmət edir.