NARGIS
Az En
NARGIS MAGAZINE
Nargis for Eco: Planet Calling

Rabitə Çiçəyi / The Flower of Connection

The Flower of Connection

Author: Orkhan Huseynov

Communication among people is critical in our days. Many ways exist to pass information between individuals; for instance, people have used flower bouquets to communicate positive feelings and emotions to their kin. Flowers create a positive connection by transmitting information about love, friendship, respect, and affection while not harming the environment in the process.

DIMENSIONS: 250 X 100 X 330 CM MATERIAL: METAL, PAINT, SATELLITE DISH

Rabitə Çiçəyi

Müəllif: Orxan Hüseynov

İnsanlar arasında rabitə çox vacibdir. İnformasiyanı ötürmək üçün müxtəlif yollar mövcuddur. Məsələn, pozitiv informasiyanı ötürmək məqsədilə insanlar biri-birinə gül-çiçək dəstələri göndərirlər. Bu zaman gül-çiçək sevgi, dostluq, hörmət və məhəbbət haqqında informasiyanı ötürərək, təbiətə zərər vermədən müsbət kommunikasiyanın yaranmasına xidmət edir.

ÖLÇÜLƏR: 250 X 100 X 330 SM MATERİAL: METAL, BOYA, PEYK ANTENASI