NARGIS
Az En
NARGIS MAGAZINE
Nargis for Eco: Planet Calling

Şirin ev / Sweet Home


Sweet Home

Author: Rashad Alakbarov

A bee swarm is a highly organized system with a perfect relationship model. On the other hand, a beehive is a unique structure, which is nothing less of a miracle. For centuries, people have been amazed by the durability of honeycombs, their shape studied and widely used by architects and builders alike. Early in the history, honey was believed to be a pure and sacred food, a symbol of wisdom and abundance, and an embodiment of a positive outcome in a productive effort; should this attitude be applied by humanity, each and everyone could contribute to the prosperity and strength of both the community and the broader country they belong with. The installation displays a beehive and bees, with names of Azerbaijani cities displayed on some hexes within the honeycomb.

“If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live”.

Anonymous

DIMENSIONS: 130 X 40 X 145 CM (BEEHIVE) 170 X 100 X 60 CM (LOWER PART)
MATERIAL: WOOD, PLYWOOD BOARD, METAL, PAINT

Şirin ev

Müəllif: Rəşad Ələkbərov

təşkil olunmuş sistemlərdir. Arı pətəyi isə təbiət möcüzəsinin bariz nümunəsi hesab edilən unikal quruluşdur. Pətək formasının dayanıqlığı əsrlərlə insanları heyran edir. Bu struktur memarlar və inşaatçılar tərəfindən öyrənilmiş və geniş istifadə edilmişdir. Qədim dövrlərdən bəri bal müdriklik və bolluğu simvolizə edən saf, müqəddəs qida hesab edilir. Məhsulu səmərəli işin nəticəsi kimi təsvir etmək olar. Bu müdrik münasibət mexanizmi insan cəmiyyəti tərəfindən tətbiq olunarsa, hər bir insan yaşadığı cəmiyyətin və dövlətin rifahına və dayanıqlılığına öz töhfəsini verə bilər. İnstallyasiyada arı pətəyi və arılar təsvir olunur. Pətəyin bəzi altıbucaq formalarının üzərində Azərbaycan şəhərlərinin adları qeyd olunub.

“Əgər arı yer üzündən yoxa çıxsaydı, insan dörd ildən çox yaşamazdı”.

Anonim

ÖLÇÜLƏR: 130 X 40 X 145 SM (PƏTƏK FORMASI) 170 X 100 X 60 SM (ALT HİSSƏ)
MATERİAL: TAXTA, TAXTA LÖVHƏ (DİKT-FANERA), METAL, BOYA